Dobro došli na web stranicu HLD „Zec“  Klana

Počeci organiziranog lovstva na području Klane, lisca i Škalnice datiraju od 1891. godine kada je  tridesetak mještana iz ovih naselja  zakupilo lovište. Do osnivanja HLD „Zec“ Klana kakvo danas postoji  prošla su mnoga burna vremena. O tome možete pročitati u rubrici „povijest društva“. Danas društvo ima u zakupu zajedničko otvoreno lovište broj VIII/121  „KLANA“  površine  3.108 hektara, a od toga lovnih 2.494 ha. U lovištu obitava jelenska, srneća  i crna divljač kao glavne vrste divljači, a  sporedne vrste divljači  značajnije za lovstvo jesu:  muflon, smeđi medvjed (zabilježena samo prisutnost u lovištu, nije lovna divljač), jazavac i lisica. Od migratornih vrsta ovdje nalazimo prepelicu pućpuru i šljuku benu.   Društvo je organizirano u četiri sekcije (Studena, Klana 1, Klana 2, Lisac) i u svom sastavu ima 115 lovaca i lovica. Kod lova dominira skupni lov, a radovi u lovištu, održavanje lovno-gospodarskih i lovno-tehničkih objekata, prehrana i prihrana kao i zaštita divljači obavlja se po sekcijama. U sastavu lovačkog društva nalaze se dvije lovačke kuće   „Prve njive“ i „Vranjino“.